Psychiatrie en psychotherapiepraktijk De Klik

De praktijk

Psychiatrie en psychotherapiepraktijk De Klik is in 2016 opgericht door Renate Tillema-Schoon.

De Klik verwijst naar het contact tussen behandelaar en cliënt. Voor het slagen van de behandeling is het maken of hebben van de klik belangrijk.
“Ik vind het belangrijk dat mensen zich welkom voelen in mijn praktijk. Daarom heb ik een huiselijke sfeer gecreëerd. In de beslotenheid van mijn praktijk geldt het beroepsgeheim en kunnen mensen alles vertellen op basis van een gelijkwaardige respectvolle relatie met mij als behandelaar.”
De benadering is persoonlijk en de behandeling afgestemd op de cliënt. De Klik werkt daar waar nodig en in overleg met de cliënt samen met de huisarts en met andere behandelaren.

Behandelaanbod


Er zijn momenteel geen wachttijden. U kunt direct terecht voor een intakegesprek met verwijsbrief van uw huisarts !

Psychiatrische diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek waaronder ook lichamelijk onderzoek, labonderzoek, ECG en- of longfoto.

Individuele behandeling

Individuele behandeling van stemmingsproblemen, problemen in het autisme spectrum, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsproblemen door middel van gesprekken en medicatie.

Individuele cliëntgerichte psychotherapie

Deze therapie richt zich op het in contact komen met de eigen innerlijke belevingswereld van de cliënt. Zowel contact maken met de gedachtes en innerlijke gevoelens om vandaar uit zichzelf te ontplooien. De therapeut heeft daarbij een ondersteunende maar ook onderzoekende rol. Waarbij het uiteindelijk doel zal zijn dat de cliënt leert vertrouwen op het eigen gevoelskompas en deze ook durft te volgen.

Verslavingsproblemen

Individuele behandeling bij ambulante behandeling van verslavingsproblemen.

Tarieven

U kunt het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekering en navragen hoeveel u vergoed krijgt door uw verzekering.

U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling wel of niet wordt vergoed. De Klik heeft per 1 oktober 2016 een tweejarig contract met Multizorg afgesloten. Vanaf januari 2017 heeft de praktijk ook een contract met het Zilveren Kruis. Er zijn zorgverzekeraars die ook niet gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoeden. Meer over dit onderwerp vindt u op deze link. Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van uw polis (basisverzekering) of de behandeling geheel wordt vergoed. U kunt van het volgende uitgaan:

 • Uw polis vergoedt 100% van de factuur dan heeft u geen kosten.
 • Uw polis vergoedt 90% van de factuur, kost een gesprek 15 euro.
 • Uw polis vergoedt 80% van de factuur, kost een gesprek 30 euro.
Na elke behandelsessie wordt ter plaatse door middel van pin of contant betaald.

Onverzekerde zorg of consulten kosten 95 euro per uur.

 • Volledige dekking

  Uw polis vergoedt 100% van de factuur dan heeft u geen kosten.

 • Gedeeltelijke dekking

  Uw polis vergoedt 90% van de factuur, kost een gesprek 15 euro.

 • Gedeeltelijke dekking

  Uw polis vergoedt 80% van de factuur, kost een gesprek 30 euro.

Neem contact op